Odbijeno izvršenje proračuna za 2018. godinu

Izvršenje proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu nije prihvaćeno. Odlučeno je tako na jučer održanoj 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koje je odbilo takvo izvršenje proračuna, što je učinio i Odbor za financije i proračun

Izvršenje proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu nije prihvaćeno. Odlučeno je tako na jučer održanoj 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koje je odbilo takvo izvršenje proračuna, što je učinio i Odbor za financije i proračun.

Kako je istaknula Marica Knezić, voditeljica odsjeka za financije ukupni prihodi lani su iznosili nešto više od 55.069.458 kuna, dok su 55.278.446 kuna. Iz navedenoga proizlazi kako je ostvaren manjak prihoda od 208.988, 44 kuna, no kako je Gradu vraćen povrat udjela u iznosu od 79 tisuća kuna u Regionalnoj agenciji Zagrebačke županije, koja je pretvorena u Razvojnu agenciju Zagrebačke županije, manjak prihoda na kraju lanjske godine iznosio je 129. 988,44 kune.

-Realizacija proračuna od samo 55 posto ne znači da se nismo držali i ostvarili sve ono što smo zacrtali. Mi smo u proračun 2018. godine uvrstili sve projekte koji su bili na prijavi na EU natječaje. Većina tih projekata nije ostvarena, jer nismo dobili odgovore na njih pa ih nismo mogli niti realizirati. Ove godine smo dobili Puhovec, krenula je druga faza KIC-a tako da vjerujemo da će realizacija proračuna svake godine biti sve bolja- istaknula zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, koja je poručila kako je smanjen manjak.

-Gradimo, radimo i radit ćemo još i više. Žao mi je što odbor nije prepoznao naš napor- poručila je zamjenica.

U raspravu se uključio vijećnik Siniša Kljajić koji je pozvao izvršnu i zakonodavnu vlast na suradnju.

-Ne navijam za nikoga. Treba reći kako je proračun politički dokument, jer ga je donijela zakonodavna vlast, dok ga je predložila izvršna vlast. Mogu razumjeti da postoji nezadovoljstvo jedne i druge strane. Ono što ja mogu kao građanin pitati je zašto oni ne surađuju zajedno. Temeljno pitanje je zašto oni koji imaju većinu ne odbiju proračun pa da idemo na nove izbore- rekao je vijećnik Siniša Kljajić.

Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir ponovio je kako svi zajedno trebaju puno više surađivati.

-Ja kao predsjednik Gradskog vijeća kao i ostali vijećnici nisam upoznat s hrpom stvari. To tek vidimo dobivanjem materijala- ponovio je Budimir, rekavši kako se Grad doveo do toga da ima samo jedan rebalans na kraju godine.

-Lani smo kao grad uprihodili zahvaljujući novom Zakonu 6 milijuna kuna više. To su značajna sredstva, a tako će biti i narednih godina. Smeta me što smo određenim amandmanima maknuli neke stavke, a brojne su stavke do tih 5 posto raspodjele napravljene. Ako je Gradsko vijeće nešto reklo, onda ne smijemo koristi imaginacije kako bi došli do određenog cilja- poručio je za kraj Budimir.

Također, odbijeno je i izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture , kao i program javnih potreba u kulturi te izvješće o izvršenju programa javnih potreba za predškolski odgoj, obrazovanje i školstvo, dok je prihvaćeno izvješće o izvršenju javnih potreba u sportu te socijalnih programa.