AKTUALAC U DUGOM SELU – Provokacije, komunalna tematika i cijene u vrtićima

Nova sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, kada je u pitanju Aktualni sat prošla je u pomalo naelektriziranoj atmosferi

Nova sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, kada je u pitanju Aktualni sat prošla je u pomalo naelektriziranoj atmosferi, u kojoj je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir gradonačelniku Nenadu Panianu izrekao opomenu, zbog neprimjerenih riječi upućenih vijećnici Mari Mamuzi.

Kad su u pitanju teme o kojima se „rešetalo“ gradonačelnika ništa novo; prevladavali su komunalni problemi uz nezaobilaznu tematiku horizontalne signalizacije, koja je pobojana u plavo, radi čega je prikazana i fotografija na videozidu, na što je gradonačelnik vijećniku Ivanu Gereciju, koji je preuzeo tu fotografiju s neke od društvenih mreža kazao kako je taj čin podložan kazni.

Ulica Vatroslava Lisinskog vapi za sanacijom

Zoran Pandžić upozorio je na katastrofalno stanje Ulice Vatroslava Lisinskog koja vapi za sanacijom.

-Ta ulica nije prometno sigurna- upozorio je vijećnik.

Gradonačelnik Nenad Panian kazao je kako je ta ulica veliki problem, te da će biti u cijelosti obnovljena kada dođe na red, dok je pročelnik Mario Vinko rekao kako je ta ulica u sustavu Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb- Istok.

Komarci i dalje „pikaju“

Vijećnik Stjepan Štefinovec upozorio je kako bez obzira na tretiranje komaraca isti i dalje predstavljaju problem, na što mu je gradonačelnik odgovorio kako se taj postupak može i ponoviti.

-Što je s Društvenim domom u Lukarišću, te sa Starom školom u Ostrni. Ima li pomaka po pitanju tih projekata- također je upitao vijećnik Štefinovec.

-Vezano na EU natječaje trenutno je još aktivna LAG-ova prijava na igralište u Lukarišću, gdje ćemo vjerojatno proći. Na EU natječajima vrlo je teško proći s prijavama domova. Oni su razvijeni, no ne dobivaju puno bodova. Mi smo taoci razvijenosti- kazao je pročelnik Vinko.

Nakon što je vijećnik Ivan Gereci dobio odgovor na organizaciju Rallyja koji je nedavno održan u Dugom Selu, još jednom se osvrnuo na horizontalnu signalizaciju i plave „zebre“, koje su slabije vidljivosti, zbog čega prema njegovu, kao i mišljenju većine ljudi nema učinka.

Garaža DVD-a Ostrna ide dalje

-Hoće li se nešto poduzeti po pitanju garaže za DVD Ostrnu, budući da dozvola vrijedi tri godine, a ista je ishođena još prije dvije godine- bilo je pitanje vijećnika Božidara Cika, koji se interesirao i za komunalnu infrastrukturu u naseljima Velika i Mala Ostrna te Leprovica.

-Naravno da dozvala za garažu neće propasti, to nam je jedan od prioriteta. Predložio bih vam da to stavimo u sljedeći proračun, kako dozvola za garažu ne bi propala- odgovorio je gradonačelnik Nenad Panian.

Vijećnica Ivana Krišto izrazila je pak svoje nezadovoljstvo radom komunalnog redarstva, tražeći pisani odgovor na svoje pitanje postoji li evidencija na prijave koje se podnose komunalnom redarstvu te kako se vrednuje rad redara.

Kreće dogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću

Još jednom je otvorena i tema gradskih i privatnih vrtića, koji imaju različite cijene, pri čemu je cijena za privatni vrtić 1 800 kuna, dok ona za gradski vrtić iznosi 2 250 kuna.

-Naša je dužnost da do kraja mandata pokušamo izjednačiti sve vrtiće po pitanju cijene- kazao je gradonačelnik Panian, najavivši tom prilikom proširenje Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću, gdje se planiraju otvoriti novi prostori za dvije do tri grupe sa šezdesetak djece.

O gradskim financijama raspitivao se predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir kojeg je zanimalo hoće li biti rebalansa proračuna te kakvo je njegovo punjenje.

-Da nešto nije u redu sigurno bi već tražili rebalans, ja prvi ne želim raditi prekršaj financijski niti neki drugi. Radimo po planu i programu proračuna. Kada bude potrebno napravit ćemo rebalans- zaključio je gradonačelnik Nenad Panian.