Budućnost je na Savi

Uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji Hanza Medije održana je konferencija „Hrvatska na Savi – projekt budućnosti Zagreba i središnje Hrvatske“. Govorilo se o potencijalima rijeke Save, gradnji manjih hidroelektrana od granice sa Slovenijom do Siska, korištenju prostora uz rijeku, sigurnosti od poplava… Potencijali Save na ovom području, rečeno je, neiskorišteni su, što bi se projektom „Zagreb na Savi“ promijenilo.

Na prostoru Zagrebačke županije, nova koncepcija ovoga projekta predviđa, uz ostalo, gradnju hidroelektrana Brdovec, Samobor i Zaprešić, pojedinačne instalirane snage 12,64 MW, kao i rekonstrukciju odteretnog kanala Sava-Odra, koji bi prerastao u kanal Sava-Sava. Rezultati studije izvodivosti Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Slovenijom do Siska dokazuju ekonomsku isplativost realizacije programa „Zagreb na Savi“, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Uz akademika Velimira Neidhardta, potpredsjednika Vlade RH Predraga Štromara i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, sudionicima konferencije uvodno se obratio i župan Stjepan Kožić.

-Uređenje Save, a onda i korištenje prostora uz rijeku, bitan je i značajan projekt za Zagrebačku županiju. Niz godina se govori o Zagrebu na Savi, no čini se da nije bilo harmonije, prije svega između države i njezinih institucija: HEP-a i Hrvatskih voda, a onda i između drugih dionika koji bi trebali biti uključeni u projekt. Analize i radni materijali govore da se radi o projektu od nacionalnog interesa i da se on može financirati sredstvima fondova Europske unije- rekao je župan, dodavši da je Zagrebačka županiju zainteresirana za uređenje Save i zbog čestih poplava.

Gradonačelnik je napomenuo da je sve počelo s najzaslužnijim zagrebačkim gradonačelnikom Većeslavom Holjevcem, koji je napravio povijesni iskorak Zagreba preko Save, ali nažalost, obale su ostale nedovršena priča.

-Zagrepčani se u stvari boje Save jer im ona do sada nije donijela ništa dobra, boje se poplava kojih se sjećaju- napomenu je gradonačelnik Bandić.

Između ostaloga, ovom se projektom želi zaustaviti negativni trend razina podzemnih voda, zaštita okoliša, korištenje energetskih potencijala, razvoj plovnog puta i povezivanje gradova.