Krešimir Cvijanović novi vijećnik Gradskog vijeća Dugo Selo

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela dogodila se promjena u njegovom sastavu. Na vlastiti zahtjev Vijeće je napustila Sunčana Žuteković koja je bila izabrana na Listi grupe birača nositelja Nenada Paniana, koja je 12. veljače podnijela zahtjev za mirovanjem svoga vijećničkog mandata.

Umjesto nje novim gradskim vijećnikom postao je Krešimir Cvijanović koji je jučer dao svečanu prisegu čime je započelo njegovo vijećničko djelovanje.