Marija Bobinski nova je predsjednica Savjeta mladih Grada Jastrebarskog

Članove četvrtog saziva Savjeta mladih Grada Jastrebarskog tajnim je glasovanjem izabralo Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na svojoj sjednici, a sinoć je u gradskoj vijećnici održana 1. sjednica na kojoj je konstituiran novi Savjet mladih Grada Jastrebarskog. Članovi istog, ovom su prilikom izabrali svoju predsjednicu Mariju Bobinski, kao i njezinog zamjenika Ivana Borojevića.

Savjet mladih Grada Jastrebarskog savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih te isto tako i afirmacija mladih da se aktivno te izravno uključe u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade.

Sedam novih članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog u sljedeće tri godine činit će; Marija Bobinski, Ivan Borojević, Matej Jambrović, Karlo Mrakužić, Lucija Severinac, Lorena Tandarić i Alen Zelenović.