Posjeti spar.hr

“MILA ZA SVE” – Predstavljena novoregistrirana Zaklada za pomoć oboljeloj djeci

Obitelj Mile Rončević odlučila je osnovati Zakladu „Mila za sve“ za liječenje druge djece

Mila Rončević, malena djevojčica koja boluje od rijetkog oblika leukemije proljetos je ujedinila cijelu Hrvatsku. Zahvaljujući dobrim ljudima za njeno liječenje u SAD-u, u bolnici Children’s Hospital u Philadelphiji prikupljeno je 38 milijuna kuna.

Kako je potreban iznos uvelike premašio potrebna sredstva za njeno liječenje, njena je obitelj odlučila osnovati Zakladu „Mila za sve“ za liječenje druge djece.

-U sklopu Zaklade nastavit će se Milino liječenje te pokrenuti projekt u koji će biti uključeno više djece, a to je rana genotipizacija i rano otkrivanje bolesti kako bi se što prije započelo s liječenjem- rekao je na predstavljanju Zaklade, predsjednik Mario Ćuk.

Između ostaloga, na današnjem predstavljanju Zaklade moglo se čuti kako je Milino zdravstveno stanje stabilno i dobro, te da je u liječenju došlo do zastoja, zbog čega se još uvijek čeka na translataciju koštane srži.