Na zahtjev stanara u Mokričkoj ulici proširena zona naplate parkiranja

Gradsko vijeće Grada Zaprešića prihvatilo je većinom glasova Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Zaprešića

Gradsko vijeće Grada Zaprešića prihvatilo je većinom glasova Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Zaprešića. To u konačnici znači proširenje pojasa naplate u Mokričkoj ulici u II. zonu naplate parkiranja, te prelazak iz II. z I. zonu na parkirališnom bloku na Trgu žrtava fašizma u blizini kućnog broja 11 i 8, te u Tržnoj ulici.

Zanimljivo je da su ove promijene uvedene na zahtjev stanara tih područja, a podršku ovoj odluci dao je i SDP budući da su im prošla dva amandmana kojima su smanjili mjesečnu i godišnju cijenu parking karte za stanare u I. zoni te da se naplata parkinga ne primjenjuje na vozila vatrogasaca, patronažnih sestara i liječnika u kućnim posjetama.

Vijećnici su potvrdili i odluku o osnivanju novog dječjeg vrtića koji bi preuzeo objekte na području općine Brdovec, a nakon toga bi Općina Brdovec preuzela novi vrtić na upravljanje. Općina Brdovec takvu odluku već je potvrdila, a novi vrtići bi službeno počeli s radom 1. siječnja iduće godine. 

Bez rasprave i jednoglasnom odlukom svih vijećnika na mjesto ravnatelja Muzeja „Matija Skurjeni“ ponovno je imenovan dosadašnji ravnatelj Ante Žaja, a Dan branitelja Grada Zaprešića obilježavat će se 8. rujna, na dan kad je 1991. godine u Domovinskom ratu poginuo prvi branitelj s područja zaprešićkog kraja, Mario Brašić.