Općina Jakovlje preuzima troškove naknade za račune komunalne i grobne naknade

Ugovorom između Općine i Hrvatske pošte troškove naknade za račune komunalne i grobne naknade mještanima će ubuduće plaćati Općina Jakovlje

Za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ako ih plate u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naime, tu naknadu, prema novom ugovoru, između Općine Jakovlje i Hrvatske pošte, podmirit će Općina, a sve u cilju poboljšanja i održavanja usluga poslovnice pošte u Jakovlju.

Naime, zbog najavljene reorganizacije rada Poštanskog ureda u Jakovlju od strane Hrvatske pošte, kao i mogućnosti skraćivanja osmosatnog radnog vremena na četverosatno radno vrijeme ureda, Općina Jakovlje odlučila je spriječiti isto, te preuzeti obvezu plaćanja naknade po računima za komunalne usluge umjesto korisnika koji iste plaćaju u Poštanskom uredu u Jakovlju.

-Naprijed navedenim, namjera je zadržati što veći broj korisnika usluga poštanskog ureda u Jakovlju, spriječiti mogućnost skraćivanja radnog vremena ureda, održati pružanje usluga na dosadašnjoj razini te utjecati na poboljšanje iste- poručili su iz Općine.