Promovirana nova generacija studenata s Veleučilišta Baltazar

Na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću održana je 27. svečana promocija diplomanata stručnih studija Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment i Menadžment javnog sektora. Radi velikog broja diplomanata promocije su održane čak u tri termina, a zaslužene diplome dobilo je više od 150 diplomanata.

Veleučilište u Zaprešiću jedno je od najvećih u Hrvatskoj, a da je cjeloživotno školovanje danas jedini mogući način napredovanja u poslovnom okruženju naglasio je dekan dr. sc. Vladimir Šimović.