Na vidiku rješenje problema nadvožnjaka preko pruge u Zdenčini

Stanovnici Općine Klinča Sela već dugi niz godina traže izgradnju nadvožnjaka preko pruge u Zdenčini. Izrazite gužve na pružnom prijelazu dodatno su naglašene u ljetnoj sezoni kada dio turista „izbjegava“ gužve na naplatnim kućicama u Lučkom. Kako bi potaknula rješavanje ovog problema Općina je naručila Prometni elaborat brojanja i analize prometa na potezu Županijske ceste od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste.

Predmetni elaborat imao je za cilj utvrđivanje prometnog opterećenja navedene dionice ceste. Temeljem izrađenog elaborata u rujnu 2017. godine Općina je uputila zahtjev Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za prekategorizaciju 2,3 kilometara m Županijske ceste 3106 u državnu cestu. U veljači 2018. godine ministar Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – Oleg Butković donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta kojom se cesta od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste (D1) prekategorizira iz Županijske u državnu cestu (D543).

Promjenom nadležnosti upravljanja cestom sa Županije na državnu razinu obaveza je i adekvatnog rješavanja pružnih prijelaza. Nadvožnjak preko pruge se projektira i usklađuje s Općinskim projektima povodom čega je održan sastanak s projektantima i predstavnicima HŽ-a.

-Cjelovito rješenje prekategorizacije Županijske ceste, novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod za gospodarske zone i budući nadvožnjak preko pruge veliku su infrastrukturni preduvjeti koji će osigurati daljnji razvoj Općine – istaknuo je načelnik općine Klinča Selo Miljenko Vučković.