Savjet mladih Zagrebačke županije pomaže opremanje igrališta kod NK Slobode Gradec

Savjet mladih Zagrebačke županije održao je sjednicu na kojoj je prihvatio sufinanciranje projekta „Opremanje igrališta kod NK Sloboda Gradec“. Riječ je o kupnji sprava za igru koje će zajednički realizirati Savjet mladih i Općina Gradec.

Također, dogovoreno je da će dva člana Savjeta sudjelovati na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja će se održati od 7. do 9. prosinca u Puli. Nacionalna konferencija najveći je godišnji susret savjeta mladih iz cijele Hrvatske s ciljem jačanja uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika.