Savjet mladih Zagrebačke županije usvojio izvješće o radu za 2018. godinu

Savjeta mladih Zagrebačke županije održao je sjednicu na kojoj je predstavljeno Izvješće o radu Savjeta u 2018. godini koje će uputiti na predstojeću sjednicu Županijske skupštine. Predsjednik Savjeta Mihael Karačić, podsjetio je kako su tijekom prošle godine kroz svoj rad pomogli Savjetima mladih na području općina i gradova Zagrebačke županije u stvaranju, provođenju i sufinanciranju njihovih projekata.

Uglavnom se radilo o projektima koji su za cilj imali podizanje kvalitete života mladih poput humanitarnog božićnog sajma u Bistri, uređenja edukativnog parka Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu, opremanja dječjeg igrališta u Gradecu, zimskih filmskih večeri u Dubravi, festivala „Život i smijeh“ u Jastrebarskom, a Savjet je bio i partner u organizaciji Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske održanog u Samoboru.

Predstavnici Savjeta sudjelovali su i na dva značajna događanja – Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih koja je održana u Puli te sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske koja je održana u Zagrebu te su izvijestili članove o primjerima dobre prakse, sadržaju panel rasprava i radionica kojima su nazočili.