Ujedinjeni u borbi za očuvanje prirode rijeke Save- kreće projekt Sava TIES

Mreža parkova uz rijeku Savu dobila je sredstva iz fondova EU za novi projekt. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 eura! Iduće tri godine ovaj novi i inovativni projekt provodit će se na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava.

-Cilj projekt Sava TIES je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike gospodarske gubitke– istaknuto je na predstavljanju projekta u Novom Sadu održanom od 1. do 4. listopada.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.