Pogledajte letak

Usvojene izmjene i dopune Prostornog plana Općine Pušća

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Pušća na svojoj 22. sjednici ovog saziva prihvatili su izmjene i dopune Prostornog plana Općine Pušća

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Pušća na svojoj 22. sjednici ovog saziva prihvatili su izmjene i dopune Prostornog plana Općine Pušća. Ovo su IV. Izmjene ovog dokumenta kojim se na općinskoj razini planira prostor na području općine, a potrebe za izmjenom dolaze od gospodarstvenika, građana, ali i radi usklađivanja s prostornim planom više razine.

Vijećnici su prihvatili i izvješće načelnice Anđele Cirkveni o njenom radu u prvom polugodištu ove godine. Ona je u izvješću podsjetila na brojne aktivnosti koje su se u tom razdoblju provele, pripremile ili završile iz prethodnog razdoblja, s posebnim naglaskom na komunalnu infrastrukturu te školstvo i socijalne potrebe.

Vijeće je prihvatilo i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Pušća. Sada će se ti objekti dati na upravljanje klubovima, a oni će imati brigu o kompletnoj skrbi nad tim objektima.

Vijećnici su također dobili i informacije o radovima na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta, energetskoj obnovi fasade zdravstvene stanice…