VIDEO: Postrojbe civilne zaštite demonstrirale kako prijeći preko Save u slučaju jakog potresa

U Zagrebu je održana pokazna vježba "Sava 2019."

Ured za upravljanje u hitnim situacijama organizirao je vježbu postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba pod nazivom “Sava 2019”. Vježba se odvija na tri lokacije, dok će u pokaznom dijelu sudionici čamcima prelaziti preko rijeke Save.

Naime, prema Procjeni rizika od velikih nesreća, građanima Zagreba najveću opasnost predstavlja potres te se u slučaju maksimalne akceleracije očekuje kako će dio mostova biti nestabilno i da će prelazak preko rijeke biti moguć samo čamcima. Upravo je zbog toga, cilj ove vježbe daljnje unaprjeđenje koordinacije rada i aktivnosti hitnih službi u scenariju potresa.

Također, u sklopu “Save 2019.” provest će se i vježba uspostave komunikacije putem satelitske mreže.