Za gostovanja kulturno-umjetničkih udruga 450 tisuća kuna

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije raspisala je Javni poziv za dodjelu 450 tisuća kuna za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama za gostovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Prijave se primaju do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca.

Pravo prijave imaju članice Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, sa sjedištem i područjem djelovanja na području Zagrebačke županije. Udruge mogu prijaviti jedan odlazak na gostovanje u Republici Hrvatskoj te jedno gostovanje u inozemstvo. Maksimalni iznos koji se može prijaviti po jednom projektu je 12 tisuća kuna.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se OVDJE, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417 ili na e-mail [email protected]

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „Prijava na Javni poziv – NE OTVARAJ“, na adresu: Zagrebačka županija, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.