Posjeti spar.hr

Započeli radovi na reciklažnom dvorištu Tarno

U Ivanić-Gradu u tijeku su radovi na EU projektu vrijednom gotovo 1,4 milijuna kuna

Prošlog tjedna započeli su radovi na EU projektu zbrinjavanja otpada, vrijednom gotovo milijun i pol kuna. Riječ je o projektu „Građenje i opremanje Reciklažnog dvorišta Tarno – Ivanić-Grad“, koji će znatno doprinijeti povećanju količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu neopasnog otpada Tarno.

Procjenjuje se da će reciklažno dvorište, moći primiti čak 60 tona odvojeno prikupljenog otpada. Osim toga, u okviru ovog projekta kontinuirano će se provoditi edukacije i informiranje svih stanovnika o važnosti i prednostima odvojeno prikupljenog otpada, odnosno poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije. Osim edukacija za odrasle, bit će održane i one namijenjene djeci, kako bi se svijest o ulozi odvojenog prikupljanja otpada u zaštiti okoliša poticala od najranije dobi.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.338.866,30 kuna, od čega EU financira iznos od 85 posto, odnosno 1.138.036,00 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Grad je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao 14. rujna prošle godine.